1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.

2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.

3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.

4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní.

5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk.

6. Musíme jenom umřít.

7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni na stopy svých vlastních mokasín.

8. Vlast máš tam, kde je ti dobře.

9. V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým. Vyhrává ten, kterého krmíš.

10. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět.

11. Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel přítelem.

12. Nesuď člověka, dokud jsi aspoň dvě luny nechodil v jeho mokasínách.

13. Všechno na světě má svou píseň. 

14. Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť.

15. S proudem dokáže plout i leklá ryba.

16. Život plyne zvnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem.

17. Dobře řečené slovo je účinnější než obratně hozený tomahavk.

18. Mluv s dětmi, když jedí, a řečené zůstane, i když ty odejdeš.

19. Člověk si má sám dělat své šípy.

20. Kůň přivázaný k sloupu jen těžko získá na rychlosti.

21. Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své předurčení.

22. Žába si nevypije rybník, ve kterém žije.

23. Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a nesvedu si pamatovat, dovol mi se zúčastnit a pochopím.

24. Miluj zem. Nezdědils ji po rodičích, ale dlužíš ji svým dětem.

25. Vědění je skryto v každé z věcí. Celý svět byl kdysi knihovnou.

26. Až bude poražen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka a uloven poslední pták, pak teprve pochopíte, že peníze se jíst nedají.

 

10 úryvků a citátů moudrosti

„Velký duch je ve všech věcech: je ve vzduchu, který dýcháme. Velký duch je náš Otec, ale Země je naše Matka. Živí nás. To, co jsme do ní zaseli, se nám vrátí.“ – Velký hrom (Bedagi) z indiánských kmenů Abenakiov a Algonkinov 

„První věc, která je nejdůležitější, je to, co přichází do duše lidí, když si uvědomují svůj vztah a jednotu s Vesmírem a jeho všemi silami a když si uvědomují, že v centru Vesmíru přebývá Velký Duch a že toto centrum je opravdu všude, je v každém z nás.“ – Černý los z indiánského kmene Lakotů, skupiny Oglala

„Jen až když poslední strom odumře a poslední řeku otráví a poslední rybu uloví, uvědomíme si, že nemůžeme jíst peníze.“ – staré indiánské přísloví

„Když máš pochybnosti, uklidni se a počkej.
Když už pochybnosti víc nemáš, pokračuj s odvahou.
Pokud tě obklopují mlhy, uklidni se.
Buď klidný, dokud nerozsvítí slunce a nerozptýlí se mlha.
Určitě to přijde.
A pak jednej s odvahou.“
– Bílý orel, náčelník indiánského kmene Ponca

„Leč Zemi dobře.
Nebyla ti dána od tvých rodičů,
byla ti půjčená od tvých dětí.
Nedědíme Zemi od našich předků,
půjčujeme si ji od našich dětí.“
– staré indiánské přísloví 

„Lidstvo neutkalo síť života. Jsme jen jedno vlákno v ní. Cokoliv děláme síti, děláme sobě. Všechny věci jsou navzájem provázané. Všechno se spojuje.“ – indiánský náčelník Seattle

„Ať hvězdy odnesou tvůj smutek pryč,
ať květy naplní tvé srdce krásou,
ať naděje setře tvé slzy navždy z obličeje.
A především, ať tě ticho udělá silnějším.“
– náčelník Dan George

„Předtím, než naši bílí bratři přišli, aby z nás udělali civilizovaných lidí, neměli jsme žádný druh vězení. Z tohoto důvodu jsme neměli žádných zločinců. Bez vězení nemohou být ani zločinci. Neměli jsme žádné zámky ani klíče, a proto mezi námi nebyli zloději. 

Když byl někdo natolik chudý, že si nemohl dovolit koně, stan nebo deku, v takovém případě by měl všechno přijmout jako dar. Byli jsme příliš necivilizovaní, abychom kladli velký důraz na civilizovaný majetek.Neznali jsme žádné peníze, a proto hodnota člověka nebyla stanovena jeho bohatstvím. Neměli jsme žádné psané zákony, žádných právníků, žádných politiků, proto jsme nebyli schopni podvádět jeden druhého.Ve skutečnosti jsme byli před příchodem bílých mužů v katastrofálním stavu a nevím si vysvětlit, jak jsme dokázali zvládnout tyto základní věci (tak nám říkají), které jsou pro civilizovanou společnost nezbytné.“ – John, Chromý jelen z podkmene Lakota z kmene Sioux

„Ó, Velký Duch, pomáhej mi vždy říkat pravdu tiše, poslouchat s otevřenou myslí, když říkají ostatní a pamatovat na klid, který lze nalézt v tichosti.“ – modlitba indiánského kmene Čerokíov

„Klid a štěstí jsou k dispozici v každém okamžiku. Klid představuje každý náš krok. Jsme povinni kráčet ruka v ruce. Neexistují žádné politické řešení na duchovní problémy.Pamatujte: Pokud to tam Stvořitel položí, je to na správném místě. Duše by neměla žádnou duhu, kdyby oči neměli slzy. Řekněte svým lidem, že od té doby, co jsme slíbili, že se nikdy nepřemístíme, přesunuli jsme se pětkrát.“ – indiánský náčelník